மூடுக

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
கட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளி

கட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளி

29/01/2021 15/02/2021 பார்க்க (556 KB)
ஜின்க் சல்பேட் மற்றும் ஜிப்சம் கொள்முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி

ஜின்க் சல்பேட் மற்றும் ஜிப்சம் கொள்முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி

04/09/2020 17/09/2020 பார்க்க (6 MB)
உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் உயிர் ஏஜெண்ட் கொள்முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி

உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் உயிர் ஏஜெண்ட் கொள்முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி

04/09/2020 17/09/2020 பார்க்க (8 MB)
நிலக்கடலை எம்.என் மிக்சர் கொள்முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி

நிலக்கடலை எம்.என் மிக்சர் கொள்முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி

04/09/2020 17/09/2020 பார்க்க (7 MB)
சிறுதானிய கொள்முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி

சிறுதானிய கொள்முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி

02/09/2020 16/09/2020 பார்க்க (6 MB)
பண்ணைக்குட்டை அமைக்க ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு 13/11/2019 26/11/2019 பார்க்க (14 KB)
வேளாண் உர ஒப்பந்தப்புள்ளி

மேலும் தகவலை காண

10/10/2019 16/10/2019 பார்க்க (6 MB)
விதைகளை கொள்முதல் செய்வதற்கு ஒப்பந்தபுள்ளிகள் கோரப்படுகின்றன

நீர்வள, நிலவள திட்டத்தின்கீழ் தக்கை பூண்டு, நெல், மக்காச்சோளம், ராகி மற்றும் குதிரை வாலி விதைகளை கொள்முதல் செய்வதற்கு ஒப்பந்தபுள்ளிகள் கோரப்படுகின்றன

10/08/2018 24/08/2018 பார்க்க (149 KB)
நிலக்கடலை நுண்ணூட்ட உரம் மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தபுள்ளிகள்

நீர்வள, நிலவள திட்டத்தின்கீழ் நிலக்கடலை நுண்ணூட்ட உரம் மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு ஒப்பந்தபுள்ளிகள் கோரப்படுகின்றன

10/08/2018 24/08/2018 பார்க்க (150 KB)
துத்தநாக சல்பேட், ஜிப்சம் மற்றும் மண் புழு உரம் தயாரிக்கும் பொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தபுள்ளிகள்

நீர்வள, நிலவள திட்டத்தின்கீழ் துத்தநாக சல்பேட், ஜிப்சம் மற்றும் மண் புழு உரம் தயாரிக்கும் பொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு ஒப்பந்தபுள்ளிகள் கோரப்படுகின்றன

10/08/2018 24/08/2018 பார்க்க (148 KB)