மூடுக

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
துத்தநாக சல்பேட், ஜிப்சம் மற்றும் மண் புழு உரம் தயாரிக்கும் பொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தபுள்ளிகள்

நீர்வள, நிலவள திட்டத்தின்கீழ் துத்தநாக சல்பேட், ஜிப்சம் மற்றும் மண் புழு உரம் தயாரிக்கும் பொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு ஒப்பந்தபுள்ளிகள் கோரப்படுகின்றன

10/08/2018 24/08/2018 பார்க்க (148 KB)