மூடுக

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் செயல்படும் துணை சுகாதார நிலையம் மற்றும் நல வாழ்வு மையங்களில் பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர்(ஆண்)/சுகாதார ஆய்வாளர் பணியிடங்கள் – ஒப்பந்த அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் செயல்படும் துணை சுகாதார நிலையம் மற்றும் நல வாழ்வு மையங்களில் பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர்-(ஆண்)/சுகாதார ஆய்வாளர் -(54) பணியிடங்கள் – ஒப்பந்த அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

01/12/2021 15/12/2021 பார்க்க (638 KB) Health Inspector Advertisement-TA (297 KB)
சிவகங்கை மாவட்ட இளைஞர் நீதிகுழுமத்தின் சமூக உறுப்பினர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

சிவகங்கை மாவட்ட இளைஞர் நீதிகுழுமத்தின் சமூக உறுப்பினர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

03/12/2021 15/12/2021 பார்க்க (764 KB) JJB-member-application-form (953 KB)
சிவகங்கை மாவட்ட தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்க திட்டத்தில் தொழில்முனைவு மேம்பாட்டு அலுவலர் மற்றும் தொழில் நிதி அலுவலர் தற்காலிக பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு

சிவகங்கை மாவட்ட தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்க திட்டத்தில் தொழில்முனைவு மேம்பாட்டு அலுவலர் மற்றும் தொழில் நிதி அலுவலர் தற்காலிக பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு

23/10/2021 15/11/2021 பார்க்க (394 KB) NOTIFICATION-OF-EDO (394 KB)
மாவட்ட குழந்தைகள் நலக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமனம்

மாவட்ட குழந்தைகள் நலக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமனம்

05/08/2021 15/09/2021 பார்க்க (286 KB) dcpu-recruitment-extension (1 MB)
மாவட்ட குழந்தைப் பாதுகாப்பு அலகில் பாதுகாப்பு அலுவலர்(இல்லம் சாரா) மற்றும் ஆற்றுப்படுத்துநருக்குகான வேலைவாய்ப்பு

மாவட்ட குழந்தைப் பாதுகாப்பு அலகில் பாதுகாப்பு அலுவலர்(இல்லம் சாரா) மற்றும் ஆற்றுப்படுத்துநருக்குகான வேலைவாய்ப்பு

12/07/2021 27/07/2021 பார்க்க (466 KB) counsellor-appln-form (64 KB) PO-appln-form (64 KB)
முன்னாள் படை வீரர்களுக்கு – Reserve Bank of India ல் வங்கி பாதுகாவலர் பணி

முன்னாள் படை வீரர்களுக்கு – Reserve Bank of India ல் வங்கி பாதுகாவலர் பணி

08/02/2021 12/02/2021 பார்க்க (191 KB)
ஆற்றுப்படுத்துநர் பணிக்கு வேலைவாய்ப்பு

ஆற்றுப்படுத்துநர் பணிக்கு வேலைவாய்ப்பு

22/01/2021 05/02/2021 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி அலகில் ஊர்தி ஓட்டுநர் பணி

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி அலகில் ஊர்தி ஓட்டுநர் பணி

06/01/2021 25/01/2021 பார்க்க (401 KB) Driver Application form (144 KB)
ஊரக வளர்ச்சி துறை – பணிமேற்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர்

ஊரக வளர்ச்சி துறை – பணிமேற்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர்

09/12/2020 08/01/2021 பார்க்க (280 KB) RD Overseer application (206 KB)
பணிமேற்பார்வையாளர்/ இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் -பணி நியமனம்

பணிமேற்பார்வையாளர்/ இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் -பணி நியமனம்

07/11/2020 08/12/2020 பார்க்க (215 KB) overseer-appln (199 KB)