மூடுக

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
தேவகோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் ஊர்தி ஓட்டுநர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

தேவகோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்- (காலிப்பணியிடம்-3)  மற்றும் ஊர்தி ஓட்டுநர்-(காலிப்பணியிடம்-1) காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

04/03/2020 19/03/2020 பார்க்க (55 KB) OA Application-form (28 KB) DVK OA Driver notification (1 MB)
கல்லல் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்,ஊர்தி ஓட்டுநர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

கல்லல் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் – (காலிப்பணியிடம்-1) ,ஊர்தி ஓட்டுநர் – (காலிப்பணியிடம்-2) காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

04/03/2020 19/03/2020 பார்க்க (107 KB) OA Positing Advertisement (100 KB) OA Application-form (28 KB) Driver Application-form (55 KB)
திருப்பத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

திருப்பத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்- (காலிப்பணியிடம்-3)   காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

04/03/2020 19/03/2020 பார்க்க (757 KB) OA Application-form (28 KB)
எஸ் புதூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் அலுவலக உதவியாளர் நேரடி நியமனம்

எஸ் புதூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் அலுவலக உதவியாளர் நேரடி நியமனம்

04/03/2020 19/03/2020 பார்க்க (28 KB) s pudurOA notification (502 KB)
சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்- (காலிப்பணியிடம்-1) மற்றும்  இரவு காவலர் – (காலிப்பணியிடம்-1) காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம் நேரடி நியமனம்

04/03/2020 19/03/2020 பார்க்க (1 MB) SvgOAWman (561 KB)
சாக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

சாக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்- (காலிப்பணியிடம்-2)   காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

04/03/2020 19/03/2020 பார்க்க (28 KB) Sakkottai OA (965 KB)
காளையார்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்,ஊர்தி ஓட்டுநர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

காளையார்கோவில்  ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் – (காலிப்பணியிடம்-3) ,ஊர்தி ஓட்டுநர் – (காலிப்பணியிடம்-1) காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

04/03/2020 19/03/2020 பார்க்க (233 KB) OA Application-form (28 KB) Driver Application-form (55 KB)
திருப்புவனம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

திருப்புவனம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்- (காலிப்பணியிடம்-1)   காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

04/03/2020 19/03/2020 பார்க்க (446 KB) OA Application-form (28 KB)
சிங்கம்புணரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்,ஊர்தி ஓட்டுநர் மற்றும் இரவு காவலர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

சிங்கம்புணரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் – (காலிப்பணியிடம்-1 ),ஊர்தி ஓட்டுநர் – (காலிப்பணியிடம்-1) மற்றும் இரவு காவலர் – (காலிப்பணியிடம்-1) காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

04/03/2020 19/03/2020 பார்க்க (1 MB) sng-Night-Watchman-notification (1 MB) sng-OfficeAssistant-notification (1 MB) sng-Driver-Application-form (53 KB) sng-Night-watchman-application-form (210 KB) sng-OfficeAssistant-application-form (210 KB)
கண்ணங்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்,ஊர்தி ஓட்டுநர் மற்றும் இரவு காவலர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

கண்ணங்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்- (காலிப்பணியிடம்-1), ஊர்தி ஓட்டுநர் – (காலிப்பணியிடம்-1) மற்றும் இரவு காவலர் – (காலிப்பணியிடம்-1)காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

04/03/2020 19/03/2020 பார்க்க (719 KB) OA Application-form (28 KB) Driver Application-form (55 KB) Night watchman application form (374 KB)