மூடுக

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் செயல்படும் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் உள்ள பல் மருத்துவ அலுவலர் மற்றும்பல் மருத்துவ உதவியாளர் பணியிடங்கள் – ஒப்பந்த அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் செயல்படும் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் உள்ள பல் மருத்துவ அலுவலர் மற்றும்பல் மருத்துவ உதவியாளர் பணியிடங்கள் – ஒப்பந்த அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

19/07/2023 31/07/2023 பார்க்க (170 KB) notification (131 KB)
ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் சிவகங்கை மாவட்டம் வட்டார காலிப் பணியிட அறிவிப்பு

ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் சிவகங்கை மாவட்டம் வட்டார காலிப் பணியிட அறிவிப்பு

26/06/2023 11/07/2023 பார்க்க (233 KB) TNSRLM Notification (383 KB) BMM, BC application (287 KB)
மத்திய அரசுப் பணிக்கான ஒருங்கிணைந்த பட்டதாாி நிலையிலானத் தோ்விற்கு விண்ணப்பிங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

மத்திய அரசுப் பணிக்கான ஒருங்கிணைந்த பட்டதாாி நிலையிலானத் தோ்விற்கு விண்ணப்பிங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

03/04/2023 03/05/2023 பார்க்க (474 KB) ssc-exam-notification (3 MB)
சிவகங்கை மருத்துவகல்லூரி மருத்துவமனையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிகமாக பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

சிவகங்கை மருத்துவகல்லூரி மருத்துவமனையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிகமாக பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

13/04/2023 24/04/2023 பார்க்க (402 KB) Application-form (170 KB)
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் செயல்படும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் நல வாழ்வு மையங்களில் மருத்துவ அலுவலர் மற்றும் பல்நோக்கு சுகாதாரப்பணியாளர்/சுகாதார ஆய்வாளர் நிலை – II மற்றும் மருத்துவமனைப் பணியாளர் பணியிடங்கள் – ஒப்பந்த அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் செயல்படும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் நல வாழ்வு மையங்களில் மருத்துவ அலுவலர் மற்றும் பல்நோக்கு சுகாதாரப்பணியாளர்/சுகாதார ஆய்வாளர் நிலை – II மற்றும் மருத்துவமனைப் பணியாளர் பணியிடங்கள் – ஒப்பந்த அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

02/02/2023 13/02/2023 பார்க்க (181 KB) Advertisement-Medical-officer (92 KB)
இந்திய விமானப்படையில் ஆட்சேர்ப்பு

மேலும் விபரங்களுக்கு

24/01/2023 09/02/2023 பார்க்க (114 KB)
சிவகங்கை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் பணி மேற்பார்வையாளர்/ இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் மற்றும் சாலை ஆய்வாளர் நேரடி நியமனம் இரத்து

சிவகங்கை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் பணி மேற்பார்வையாளர்/ இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் மற்றும் சாலை ஆய்வாளர் நேரடி நியமனம் இரத்து

13/01/2023 31/01/2023 பார்க்க (86 KB) Overseer (87 KB)
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் செயல்படும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் நல வாழ்வு மையங்களில் செவிலியர்கள்/சுகாதார பணியாளர் பணியிடங்கள் – ஒப்பந்த அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் செயல்படும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் நல வாழ்வு மையங்களில் செவிலியர்கள்/சுகாதார பணியாளர் பணியிடங்கள் – ஒப்பந்த அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

13/01/2023 27/01/2023 பார்க்க (499 KB) application-form (151 KB)
மாவட்ட சத்துணவு திட்ட பிரிவில் தற்காலிக கணினி இயக்குபவர் நியமனம்

மாவட்ட சத்துணவு திட்ட பிரிவில் தற்காலிக கணினி இயக்குபவர் நியமனம்

01/11/2022 15/11/2022 பார்க்க (61 KB)
சிவகங்கை மாவட்ட ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வட்டார வள பயிற்றுநர்(மகளிர்) பணி வாய்ப்பு

சிவகங்கை மாவட்ட ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வட்டார வள பயிற்றுநர்(மகளிர்) பணி வாய்ப்பு

08/08/2022 17/08/2022 பார்க்க (74 KB) BRP-Application-Format (231 KB)