மூடுக

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
சிவகங்கை மாவட்ட ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வட்டார வள பயிற்றுநர்(மகளிர்) பணி வாய்ப்பு

சிவகங்கை மாவட்ட ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வட்டார வள பயிற்றுநர்(மகளிர்) பணி வாய்ப்பு

08/08/2022 17/08/2022 பார்க்க (74 KB) BRP-Application-Format (231 KB)
சிவகங்கை மாவட்ட ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வட்டார அளவிலான வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணி வாய்ப்பு

சிவகங்கை மாவட்ட ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வட்டார அளவிலான வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணி வாய்ப்பு

26/07/2022 10/08/2022 பார்க்க (124 KB) Application-Form (275 KB)
முன்னாள் படை வீரர்களுக்கு இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேசன் நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு

முன்னாள் படை வீரர்களுக்கு இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேசன் நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு

21/07/2022 29/07/2022 பார்க்க (209 KB)
மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தில் தற்காலிக அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர் பணி வாய்ப்பு

மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தில் தற்காலிக அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர் பணி வாய்ப்பு

20/07/2022 29/07/2022 பார்க்க (210 KB)
தூய்மை பணியாளர் பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பம் 10/05/2022 30/05/2022 பார்க்க (308 KB) Application for sweeper (350 KB)
கால்நடை பராமரிப்புத்துறையில் உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் ஆய்வக உடனாள் பணிக்கு விண்ணப்பித்தோருக்கான நேர்காணல்

கால்நடை பராமரிப்புத்துறையில் உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் ஆய்வக உடனாள் பணிக்கு விண்ணப்பித்தோருக்கான நேர்காணல்

13/04/2022 29/04/2022 பார்க்க (280 KB) AH-LAB-ATTENDER-ELIGIBLE-LIST (426 KB) AH-OA-ELIGIBLE-LIST (247 KB) AHA-ELIGIBLE-LIST (1 MB)
செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறையில் வாகன சீராளர் பணிக்கு வேலைவாய்ப்பு

செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறையில் வாகன சீராளர் பணிக்கு வேலைவாய்ப்பு

03/03/2022 31/03/2022 பார்க்க (728 KB) PRO-Vancleaner-Form (541 KB)
சிவகங்கை மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் அலுவலக உதவியாளர்(தற்காலிக பணியிடம்) பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

சிவகங்கை மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் அலுவலக உதவியாளர்(தற்காலிக பணியிடம்) பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

18/03/2022 28/03/2022 பார்க்க (78 KB) DCDRC-OA-Application-Form (42 KB)
ஒப்பந்த அடிப்படையில் இயன்முறை சிகிச்சையாளர் (Physiotherapist) பணியிடத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

ஒப்பந்த அடிப்படையில் இயன்முறை சிகிச்சையாளர் (Physiotherapist) பணியிடத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

20/12/2021 27/12/2021 பார்க்க (104 KB) applicaion-form (440 KB)
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் செயல்படும் துணை சுகாதார நிலையம் மற்றும் நல வாழ்வு மையங்களில் இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் பணியிடங்கள் – ஒப்பந்த அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் செயல்படும் துணை சுகாதார நிலையம் மற்றும் நல வாழ்வு மையங்களில் இடைநிலை சுகாதார பணியாளர்-(145) பணியிடங்கள் – ஒப்பந்த அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

01/12/2021 15/12/2021 பார்க்க (637 KB) MLHP Advertisement-TA (295 KB)