மூடுக

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

டாப்செட்கோ – மூலம் நீர்ப்பாசன வசதி(ஆழ்துளை கிணறு) ஏற்படுத்த கடன் வழங்கும் திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/11/2020

டாப்செட்கோ – மூலம் நீர்ப்பாசன வசதி(ஆழ்துளை கிணறு) ஏற்படுத்த கடன் வழங்கும் திட்டம் (செய்தி)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அம்மா இரு சக்கர வாகனம் வழங்கும் திட்டம் (2020-21)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/11/2020

அம்மா இரு சக்கர வாகனம் வழங்கும் திட்டம் (2020-21) குறிப்பு ஊரகம் விண்ணப்ப படிவம் நகர்புறம் விண்ணப்ப படிவம்

மேலும் பல
monday petition 16112020

குறைதீர்க்கும் நாள் நிகழ்ச்சி – 16-11-2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/11/2020

குறைதீர்க்கும் நாள் நிகழ்ச்சி – 16-11-2020Monday petition

மேலும் பல
electoral roll

16.11.2020 – வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/11/2020

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் 16.11.2020 அன்று ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வெளியிடப்பட்டது elctoral roll -Monday 16.11.2020

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வாக்காளர் பட்டியல்- பெயர் சேர்த்தல்/நீக்கல் சிறப்பு முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/11/2020

வாக்காளர் பட்டியல்- பெயர் சேர்த்தல்/நீக்கல் சிறப்பு முகாம்சிறப்பு முகாம்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பொதுமக்களுக்கு தேர்தல் நடைமுறைகளில் – இணையவழி போட்டிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/11/2020

பொதுமக்களுக்கு தேர்தல் நடைமுறைகளில் – இணையவழி போட்டிகள்election competition

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பெண் குழந்தைகளுக்கான மாவட்ட சமுக நல விருது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/09/2020

பெண் குழந்தைகளுக்கான மாவட்ட சமுக நல விருது

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

முன்னாள் ராணுவத்தினர் வீடு கட்ட மானியத்துடன் கூடிய வீட்டுக்கடன்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/06/2020

முன்னாள் ராணுவத்தினர் வீடு கட்ட மானியத்துடன் கூடிய வீட்டுக்கடன்மானியத்துடன் கூடிய வீட்டுக்கடன்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தமிழ்நாடு ஊரகப் புத்தாக்கத் திட்டத்தின் மூலம் கொரோனா நிதியுதவி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/06/2020

தமிழ்நாடு ஊரகப் புத்தாக்கத் திட்டத்தின் மூலம் கொரோனா நிதியுதவி கொரோனா நிதியுதவி

மேலும் பல