மூடுக

எந்த பதவியில் யார்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டுதல்

மாவட்ட நிர்வாகம்

பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்sp[dot]svg[at]tncctns[dot]gov[dot]in8300000400
மாவட்ட ஆட்சியர்collrsvg[at]nic[dot]in9444182000
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்drosvg[at]nic[dot]in9445000925