மூடுக

வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்கள் மெய்த்தன்மை சரிபார்ப்பு

வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்கள், உதாரணமாக

  • வருமான சான்றிதழ்
  • சாதி சான்றிதழ்
  • பிறப்பிட சான்றிதழ்
  • முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ்

போன்ற அனைத்து வகையான சான்றிதழ்களின் மெய்த்தன்மை அறிந்து கொள்ள….

பார்க்க: https://edistricts.tn.gov.in/revenue/verifyCertificate.html

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்

மருதுபாண்டியர் நகர், பெருந்திட்ட வளாகம்
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம் | மாநகரம் : சிவகங்கை | அஞ்சல் குறியீட்டு : 630562