மூடுக

மின் நுகர்வு கட்டணத்தைச் செலுத்த

  • கட்டணம் செலுத்துதல்
  • புகார்கள்
  • உங்கள் இணைப்பு எண் அறிதல்
  • விகித கணக்கீடு

மேலும் பல…

பார்க்க: https://www.tnebnet.org/awp/login

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம்

மருதுபாண்டியர் நகர், பெருந்திட்ட வளாகம்.
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம் அருகில் | மாநகரம் : சிவகங்கை | அஞ்சல் குறியீட்டு : 630562