மூடுக

இணையவழி சேவைகள் (எங்கேயும் எப்போதும்) – நிலம்

  • நில உரிமை (பட்டா புலப்படம் / சிட்டா/நகர நில அளவைப் பதிவேடு) விவரங்களை பார்வையிட
  • அ-பதிவேடு விவரங்களை பார்வையிட
  • நில உரிமை(பட்டா/சிட்டா) விவரங்களை சரிபார்க்க
  • அரசு புறம்போக்கு நில விவரம் பார்வையிட

பார்க்க: https://clip.tn.gov.in/clip/

நில அளவை பதிவேடுகள் துறை

மருதுபாண்டியர் நகர், பெருந்திட்ட வளாகம்
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம் | மாநகரம் : சிவகங்கை | அஞ்சல் குறியீட்டு : 630562