மூடுக

மருத்துவமனைகள்

அரசு தலைமை மருத்துவமனை

அரசு தலைமை மருத்துவமனை

மின்னஞ்சல் : ghkaraikudi[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04565-220663
வகை / விதம்: அரசு தலைமை மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை,இளையான்குடி

அரசு மருத்துவமனை,இளையான்குடி

மின்னஞ்சல் : ghilayangudi[at]gmail[dot]com
வகை / விதம்: அரசு மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை,கண்டனுர்

அரசு மருத்துவமனை,கண்டனுர்

மின்னஞ்சல் : ghkandanur[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 8939727204
வகை / விதம்: அரசு மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை,கானாடுகாத்தான்

அரசு மருத்துவமனை,கானாடுகாத்தான்

மின்னஞ்சல் : ghkanadukathan[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9443501974
வகை / விதம்: அரசு மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை,காளையார்கோயில்

அரசு மருத்துவமனை,காளையார்கோயில்

மின்னஞ்சல் : ghkalaiyarkovil[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9842406682
வகை / விதம்: அரசு மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை,சிங்கம்புணரி

அரசு மருத்துவமனை,சிங்கம்புணரி

மின்னஞ்சல் : ghsingampunari[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9344545449
வகை / விதம்: அரசு மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை,திருப்பத்தூர்

அரசு மருத்துவமனை,திருப்பத்தூர்

மின்னஞ்சல் : ghthiruppathur[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9486611775
வகை / விதம்: அரசு மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை,திருப்புவனம்

அரசு மருத்துவமனை,திருப்புவனம்

மின்னஞ்சல் : ghthiruppuvanam[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9442511559
வகை / விதம்: அரசு மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை,தேவகோட்டை

அரசு மருத்துவமனை,தேவகோட்டை


தொலைபேசி : 9443141627
வகை / விதம்: அரசு மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை,பூலாங்குறிச்சி

அரசு மருத்துவமனை,பூலாங்குறிச்சி

மின்னஞ்சல் : ghpulankuruchi[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9003054087
வகை / விதம்: அரசு மருத்துவமனை