மூடுக

அஞ்சல்

காரைக்குடி

சண்முக ராஜா ரோடு செக்காலை காரைக்குடி-630001


தொலைபேசி : 04565226166
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.indiapost.gov.in/vas/pages/LocatePostOffices.aspx?Pin=lvvLeRyFGCs=
வகை / விதம்: தலைமை அஞ்சலகம்

சிவகங்கை

வார சந்தை ரோடு அரண்மனை வாசல்-630561


தொலைபேசி : 04575240289
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.indiapost.gov.in/vas/pages/LocatePostOffices.aspx?Pin=lvvLeRyFGCs=
வகை / விதம்: தலைமை அஞ்சலகம்

தேவகோட்டை

51அ வாடியார் வீதி தேவகோட்டை- 630302


தொலைபேசி : 04561272308
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.indiapost.gov.in/vas/pages/LocatePostOffices.aspx?Pin=lvvLeRyFGCs=
வகை / விதம்: தலைமை அஞ்சலகம்

மானாமதுரை

சிவகங்கை ரோடு,மானாமதுரை-630606


தொலைபேசி : 04574268554
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.indiapost.gov.in/vas/pages/LocatePostOffices.aspx?Pin=lvvLeRyFGCs=
வகை / விதம்: தலைமை அஞ்சலகம்