மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
சிவகங்கை மாவட்ட அரசு இரத்த வங்கிகளால் நடத்தப்படும் இரத்ததான முகாம்களின் விவரங்கள் – ஆகஸ்ட் 2021 முதல் மார்ச் 2022 வரை

சிவகங்கை மாவட்ட அரசு இரத்த வங்கிகளால் நடத்தப்படும் இரத்ததான முகாம்களின் விவரங்கள் – ஆகஸ்ட் 2021 முதல் மார்ச் 2022 வரை

01/08/2021 31/03/2022 பார்க்க (220 KB)
கிராமப்புற மகளிருக்கு இலவச ஆடு வழங்கும் திட்டம் – 2021-22

கிராமப்புற மகளிருக்கு இலவச ஆடு வழங்கும் திட்டம் – 2021-22

01/12/2021 09/12/2021 பார்க்க (434 KB) Free Sheep & Goat Application 2021-22 (28 KB)
ஊரக வளர்ச்சி துறை – பணிமேற்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர்

ஊரக வளர்ச்சி துறை – பணிமேற்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர்

09/12/2020 08/01/2021 பார்க்க (280 KB) RD Overseer application (206 KB)
சிவகங்கை மாவட்ட வருவாய் அலகில் அலுவலக உதவியாளர் பணி

சிவகங்கை மாவட்ட வருவாய் அலகில் அலுவலக உதவியாளர் பணி

25/09/2020 12/10/2020 பார்க்க (740 KB)
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத் திட்டம் – சமையல் உதவியாளர்

புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத் திட்டம் – சமையல் உதவியாளர்

25/09/2020 03/10/2020 பார்க்க (209 KB) noon-meal-notification (2 MB) cook assistant-vacancy-(M) (37 KB) cook assistant-vacancy-rotation (482 KB)
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத் திட்டம் – சத்துணவு அமைப்பாளர்

புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத் திட்டம் – சத்துணவு அமைப்பாளர்

25/09/2020 03/10/2020 பார்க்க (209 KB) noon-meal-notification (2 MB) ORGANISER VACANCY-(M) (28 KB) ORGANISER VACANCY-rotation (366 KB)
சிவகங்கை மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக் குழு

சிவகங்கை மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக் குழு

18/09/2019 30/09/2020 பார்க்க (114 KB)
சிவகங்கை மாவட்ட அரசு இரத்த வங்கிகளால் நடத்தப்படும் இரத்ததான முகாம்களின் விவரங்கள் – மார்ச் 2020 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை

சிவகங்கை மாவட்ட அரசு இரத்த வங்கிகளால் நடத்தப்படும் இரத்ததான முகாம்களின் விவரங்கள் – மார்ச் 2020 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை

25/02/2020 31/08/2020 பார்க்க (765 KB)
தனியார் துறையில் வேலை தேடும் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு

தனியார் துறையில் வேலை தேடும் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு

19/06/2020 31/08/2020 பார்க்க (190 KB)
புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்க அழைப்பு

புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்க அழைப்பு

31/07/2020 08/08/2020 பார்க்க (327 KB)