மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
கிசான் கிரெடிட் கார்டு – கால்நடை பராமரிப்பு துறை

கிசான் கிரெடிட் கார்டு – கால்நடை பராமரிப்பு துறை

01/12/2021 22/08/2022 பார்க்க (434 KB) KCC APPLICATION FORM Tamil (527 KB)
சிவகங்கை மாவட்ட ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வட்டார வள பயிற்றுநர்(மகளிர்) பணி வாய்ப்பு

சிவகங்கை மாவட்ட ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வட்டார வள பயிற்றுநர்(மகளிர்) பணி வாய்ப்பு

08/08/2022 17/08/2022 பார்க்க (74 KB) BRP-Application-Format (231 KB)
சிவகங்கை மாவட்ட அரசு இரத்த வங்கிகளால் நடத்தப்படும் இரத்ததான முகாம்களின் விவரங்கள் – ஆகஸ்ட் 2021 முதல் மார்ச் 2022 வரை

சிவகங்கை மாவட்ட அரசு இரத்த வங்கிகளால் நடத்தப்படும் இரத்ததான முகாம்களின் விவரங்கள் – ஆகஸ்ட் 2021 முதல் மார்ச் 2022 வரை

01/08/2021 31/03/2022 பார்க்க (220 KB)
கிராமப்புற மகளிருக்கு இலவச ஆடு வழங்கும் திட்டம் – 2021-22

கிராமப்புற மகளிருக்கு இலவச ஆடு வழங்கும் திட்டம் – 2021-22

01/12/2021 09/12/2021 பார்க்க (434 KB) Free Sheep & Goat Application 2021-22 (28 KB)
ஊரக வளர்ச்சி துறை – பணிமேற்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர்

ஊரக வளர்ச்சி துறை – பணிமேற்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர்

09/12/2020 08/01/2021 பார்க்க (280 KB) RD Overseer application (206 KB)
சிவகங்கை மாவட்ட வருவாய் அலகில் அலுவலக உதவியாளர் பணி

சிவகங்கை மாவட்ட வருவாய் அலகில் அலுவலக உதவியாளர் பணி

25/09/2020 12/10/2020 பார்க்க (740 KB)
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத் திட்டம் – சமையல் உதவியாளர்

புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத் திட்டம் – சமையல் உதவியாளர்

25/09/2020 03/10/2020 பார்க்க (209 KB) noon-meal-notification (2 MB) cook assistant-vacancy-(M) (37 KB) cook assistant-vacancy-rotation (482 KB)
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத் திட்டம் – சத்துணவு அமைப்பாளர்

புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத் திட்டம் – சத்துணவு அமைப்பாளர்

25/09/2020 03/10/2020 பார்க்க (209 KB) noon-meal-notification (2 MB) ORGANISER VACANCY-(M) (28 KB) ORGANISER VACANCY-rotation (366 KB)
சிவகங்கை மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக் குழு

சிவகங்கை மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக் குழு

18/09/2019 30/09/2020 பார்க்க (114 KB)
சிவகங்கை மாவட்ட அரசு இரத்த வங்கிகளால் நடத்தப்படும் இரத்ததான முகாம்களின் விவரங்கள் – மார்ச் 2020 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை

சிவகங்கை மாவட்ட அரசு இரத்த வங்கிகளால் நடத்தப்படும் இரத்ததான முகாம்களின் விவரங்கள் – மார்ச் 2020 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை

25/02/2020 31/08/2020 பார்க்க (765 KB)