மூடுக

மானாமதுரை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

மானாமதுரை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மானாமதுரை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

மானாமதுரை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்- (காலிப்பணியிடம்-2)  மற்றும் இரவு காவலர் பணி-(காலிப்பணியிடம்-1) காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

19/11/2019 03/12/2019 பார்க்க (721 KB) application form – OA (28 KB) applicationform night watchman (51 KB)