மூடுக

புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத் திட்டம் – சமையல் உதவியாளர்

புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத் திட்டம் – சமையல் உதவியாளர்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத் திட்டம் – சமையல் உதவியாளர்

புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத் திட்டம் – சமையல் உதவியாளர்

25/09/2020 03/10/2020 பார்க்க (209 KB) noon-meal-notification (2 MB) cook assistant-vacancy-(M) (37 KB) cook assistant-vacancy-rotation (482 KB)