மூடுக

திருப்புவனம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

திருப்புவனம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
திருப்புவனம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

திருப்புவனம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்- (காலிப்பணியிடம்-1)   காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

19/11/2019 03/12/2019 பார்க்க (1 MB) application form – OA (28 KB)