மூடுக

சிவகங்கை மாவட்ட இளைஞர் நீதிகுழுமத்தின் சமூக உறுப்பினர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

சிவகங்கை மாவட்ட இளைஞர் நீதிகுழுமத்தின் சமூக உறுப்பினர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
சிவகங்கை மாவட்ட இளைஞர் நீதிகுழுமத்தின் சமூக உறுப்பினர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

சிவகங்கை மாவட்ட இளைஞர் நீதிகுழுமத்தின் சமூக உறுப்பினர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

03/12/2021 15/12/2021 பார்க்க (764 KB) JJB-member-application-form (953 KB)