மூடுக

சிவகங்கை மருத்துவகல்லூரி மருத்துவமனையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிகமாக பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

சிவகங்கை மருத்துவகல்லூரி மருத்துவமனையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிகமாக பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
சிவகங்கை மருத்துவகல்லூரி மருத்துவமனையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிகமாக பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

சிவகங்கை மருத்துவகல்லூரி மருத்துவமனையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிகமாக பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

13/04/2023 24/04/2023 பார்க்க (402 KB) Application-form (170 KB)