மூடுக

சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்- (காலிப்பணியிடம்-1) மற்றும்  இரவு காவலர் – (காலிப்பணியிடம்-1) காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம் நேரடி நியமனம்

04/03/2020 19/03/2020 பார்க்க (1 MB) SvgOAWman (561 KB)