மூடுக

சிங்கம்புணரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்,ஊர்தி ஓட்டுநர் மற்றும் இரவு காவலர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

சிங்கம்புணரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்,ஊர்தி ஓட்டுநர் மற்றும் இரவு காவலர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
சிங்கம்புணரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்,ஊர்தி ஓட்டுநர் மற்றும் இரவு காவலர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

சிங்கம்புணரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் – (காலிப்பணியிடம்-1 ),ஊர்தி ஓட்டுநர் – (காலிப்பணியிடம்-1) மற்றும் இரவு காவலர் – (காலிப்பணியிடம்-1) காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

04/03/2020 19/03/2020 பார்க்க (1 MB) sng-Night-Watchman-notification (1 MB) sng-OfficeAssistant-notification (1 MB) sng-Driver-Application-form (53 KB) sng-Night-watchman-application-form (210 KB) sng-OfficeAssistant-application-form (210 KB)