மூடுக

கல்லல் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்,ஊர்தி ஓட்டுநர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

கல்லல் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்,ஊர்தி ஓட்டுநர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
கல்லல் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்,ஊர்தி ஓட்டுநர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

கல்லல் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் – (காலிப்பணியிடம்-1) ,ஊர்தி ஓட்டுநர் – (காலிப்பணியிடம்-2) காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

04/03/2020 19/03/2020 பார்க்க (107 KB) OA Positing Advertisement (100 KB) OA Application-form (28 KB) Driver Application-form (55 KB)