மூடுக

அரசு தொழில் பயிற்சி நிலையங்கள்,அரசு உதவி பெரும் தனியார்  தொழில் பயிற்சி நிலையங்கள் மற்றும் சுயநிதி தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் -இரண்டாம் கட்ட – மாவட்ட அளவிலான மாணவர் சேர்க்கை

அரசு தொழில் பயிற்சி நிலையங்கள்,அரசு உதவி பெரும் தனியார்  தொழில் பயிற்சி நிலையங்கள் மற்றும் சுயநிதி தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் -இரண்டாம் கட்ட – மாவட்ட அளவிலான மாணவர் சேர்க்கை
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
அரசு தொழில் பயிற்சி நிலையங்கள்,அரசு உதவி பெரும் தனியார்  தொழில் பயிற்சி நிலையங்கள் மற்றும் சுயநிதி தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் -இரண்டாம் கட்ட – மாவட்ட அளவிலான மாணவர் சேர்க்கை

அரசு தொழில் பயிற்சி நிலையங்கள்,  அரசு உதவி பெரும் தனியார்  தொழில் பயிற்சி நிலையங்கள் மற்றும் சுயநிதி தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் -இரண்டாம் கட்ட – மாவட்ட அளவிலான மாணவர் சேர்க்கை

07/08/2019 20/08/2019 பார்க்க (748 KB)