மூடுக

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தில் 2022-2023 ஆம் நிதி ஆண்டில் நிர்வாக ஒப்புதல் பெற்ற பணிகளின் விவரப்பட்டியல்

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தில் 2022-2023 ஆம் நிதி ஆண்டில் நிர்வாக ஒப்புதல் பெற்ற பணிகளின் விவரப்பட்டியல்
தலைப்பு தேதி View / Download
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தில் 2022-2023 ஆம் நிதி ஆண்டில் நிர்வாக ஒப்புதல் பெற்ற பணிகளின் விவரப்பட்டியல் 21/04/2023 பார்க்க (980 KB)