மூடுக

புள்ளிவிவர கையேடு

Filter Document category wise

வடிகட்டுதல்

புள்ளிவிவர கையேடு
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட சுருக்கக்குறிப்புகள் 2021-22 14/01/2023 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2021-22 – பகுதி 3 13/01/2023 பார்க்க (6 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2021-22 – பகுதி 2 13/01/2023 பார்க்க (5 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2021-22 பகுதி 1 13/01/2023 பார்க்க (6 MB)
மாவட்ட சுருக்கக்குறிப்புகள் 2020-21 20/12/2021 பார்க்க (925 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு – 2020-21 பகுதி -2 20/12/2021 பார்க்க (7 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு – 2020-21 பகுதி -1 20/12/2021 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2019-20 01/10/2021 பார்க்க (7 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-17 06/06/2018 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2015-16 06/06/2018 பார்க்க (3 MB)