மூடுக

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டுதல்

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
திட்ட இயக்குநர் திட்ட இயக்குநர் drdasvg[at]nic[dot]in 7373704227 04575-242002 பெருந்திட்ட வளாகம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் சிவகங்கை
தனி உதவியாளர் (பஞ்சாயத்து வளர்ச்சி) தனி உதவியாளர் (பஞ்சாயத்து வளர்ச்சி) papd[dot]tnsvg[at]nic[dot]in 7402608350 04575-240389
உதவி இயக்குனர்,பஞ்சாயத்து உதவி இயக்குனர்,பஞ்சாயத்து adpsvg[at]nic[dot]in 7402608351 04575-240283
செயலர் மாவட்ட பஞ்சாயத்து செயலர் மாவட்ட பஞ்சாயத்து 7402608353 04575-240925