மூடுக

பேரூராட்சி

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டுதல்

பேரூராட்சி
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
செயல் அலுவலர், கானாடுகாத்தான் செயல் அலுவலர், கானாடுகாத்தான் svgkanadukathantp[at]gmail[dot]com 7824058205 04565-283583
செயல் அலுவலர், நாட்டரசன்கோட்டை செயல் அலுவலர், நாட்டரசன்கோட்டை svgnkottaitp[at]gmail[dot]com 7824058200 04575-234300
செயல் அலுவலர், இளையான்குடி செயல் அலுவலர், இளையான்குடி svgilayankudi[at]gmail[dot]com 7824058199 04564-265246
செயல் அலுவலர், திருப்புவனம் செயல் அலுவலர், திருப்புவனம் svgkykl[dot]tnbdo[at]nic[dot]in 7824058196 04574-265391
செயல் அலுவலர், மானாமதுரை செயல் அலுவலர், மானாமதுரை svgmanamaduraitp[at]gmail[dot]com 7824058195 04574-268237
செயல் அலுவலர், நெற்குப்பை செயல் அலுவலர், நெற்குப்பை nerkuppaitpsvg[at]gmail[dot]com 7824058206 04577-245411
செயல் அலுவலர், சிங்கம்புணரி செயல் அலுவலர், சிங்கம்புணரி singampunaritp[at]gmail[dot]com 7824058197 04577-242939
செயல் அலுவலர், திருப்பத்தூர் செயல் அலுவலர், திருப்பத்தூர் svgthiruppathurtp[at]gmail[dot]com 7824058198 04577-266295
செயல் அலுவலர், பள்ளத்தூர் செயல் அலுவலர், பள்ளத்தூர் pallathursvg[at]gmail[dot]com 7824058204 04565-283683
செயல் அலுவலர், கண்டனுர் செயல் அலுவலர், கண்டனுர் svgkandanurtp[at]gmail[dot]com 7824058202 04565-282044