மூடுக

16.11.2020 – வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/11/2020
electoral roll

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் 16.11.2020 அன்று ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வெளியிடப்பட்டது electoral roll

elctoral roll -Monday 16.11.2020