மூடுக

உதவி அழைப்பு

உதவித் தொலைபேசி இணைப்புகள்
கட்டுப்பாட்டு அறை தொடர்பு எண்
மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை 1070
மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை 1077
காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 100
விபத்து உதவி எண் 108
விபத்து அவசர வாகன உதவி 102
பி.எஸ்.என்.எல். உதவி எண் 1500
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு 1098
பேரிடர் கால உதவி 1077
தீ தடுப்பு, பாதுகாப்பு 101
பாலியல் துன்புறுத்தல் பாதுகாப்பு உதவி எண் 1091
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் 04575 – 240391,240392,240393,240394,240395
குறுஞ்செய்தி / வாட்ஸ்ஆப் எண் 8903331077