மூடுக

வருவாய் நிர்வாகம்

பெயர் மொத்த எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டம் 2
வருவாய் வட்டம் 9
வருவாய் குறுவட்டம் 39
வருவாய் கிராமங்கள் 521
வருவாய் கோட்டங்கள் (2) :
வ.எண் வருவாய் கோட்டம்
1 சிவகங்கை
2 தேவக்கோட்டை
வருவாய் வட்டங்கள் (9) :
வ.எண் வருவாய் வட்டம் வருவாய் கிராம எண்ணிக்கை
1 சிவகங்கை 67
2 மானாமதுரை 41
3 இளையாங்குடி 52
4 திருப்புவனம் 43
5 காளையார்கோவில் 63
6 காரைக்குடி 64
7 தேவக்கோட்டை 91
8 திருப்பத்தூர் 59
9 சிங்கம்புணரி 41
வருவாய் குறுவட்டங்கள் (39) :
வருவாய் கோட்டம் வருவாய் வட்டம் வருவாய் குறுவட்டம்
சிவகங்கை சிவகங்கை
 1. சிவகங்கை
 2. மதகுபட்டி
 3. ஒக்கூர்
 4. பெரியகோட்டை
 5. தமராக்கி
சிவகங்கை மானாமதுரை
 1. மானாமதுரை
 2. முத்தனேந்தல்
 3. செய்களத்தூர்
சிவகங்கை இளையாங்குடி
 1. இளையாங்குடி
 2. சாலைக்கிராமம்
 3. சூராணம்
 4. தாயமங்கலம்
 5. திருஉடையார்புரம்
சிவகங்கை திருப்புவனம்
 1. திருப்புவனம்
 2. கொந்தகை
 3. திருப்பாசேத்தி
சிவகங்கை காளையார்கோவில்
 1. காளையார்கோவில்
 2. மல்லல்
 3. மறவமங்கலம்
 4. நாட்டரசன் கோட்டை
 5. சிலுக்கப்பட்டி
தேவக்கோட்டை தேவக்கோட்டை
 1. தேவக்கோட்டை
 2. கண்டதேவி
 3. கண்ணங்குடி
 4. புளியால்
 5. சருகானி
தேவக்கோட்டை காரைக்குடி
 1. காரைக்குடி
 2. கல்லல்
 3. மித்ராவயல்
 4. பள்ளத்தூர்
 5. சாக்கோட்டை
தேவக்கோட்டை திருப்பத்தூர்
 1. திருப்பத்தூர்
 2. இளையாத்தங்குடி
 3. நாச்சியபுரம்
 4. நெற்குப்பை
 5. திருக்கோஷ்டியூர்
தேவக்கோட்டை சிங்கம்புணரி
 1. சிங்கம்புணரி
 2. எஸ்.எஸ்.கோட்டை
 3. வாராப்பூர்
சிவகங்கை வட்டம்
வ.எண் கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
1 001 கிளாதாரி
2 002 இலுப்பக்குடி
3 003 தமராக்கி தெற்கு
4 004 தமராக்கி வடக்கு
5 005 மலம்பட்டி
6 006 அழகிச்சிப்பட்டி
7 007 கூட்டுறவுபட்டி
8 008 சாலூர்
9 009 மேலப்பூங்குடி
10 010 கள்ளராதினிப்பட்டி
11 011 திருமலை
12 012 அழகமாநகரி
13 013 கட்டானிப்பட்டி
14 014 நாமனூர்
15 015 அலவாக்கோட்டை
16 016 மதகுபட்டி
17 017 சிலந்தக்குடி
18 018 நரியங்குடி
19 019 கீழக்கோட்டை
20 020 கத்தப்பட்டு
21 021 கொட்டாப்பட்டி
22 022 பாகனேரி
23 023 காடனேரி
24 024 அம்மன்பட்டி
25 025 நகரம்பட்டி
26 026 பெருங்குடி
27 027 ஒக்கூர்
28 028 கீழப்பூங்குடி
29 029 ஒ புதூர்
30 030 கீழமங்கலம்
31 034 கருங்காலங்குடி
32 035 சூரக்குளம்
33 036 சோழபுரம்
34 037 நாலுக்கோட்டை
35 038 இடையமேலூர்
36 039 புதுப்பட்டி
37 040 கண்டாங்கிப்பட்டி
38 041 குமாரப்பட்டி
39 042 முடிகண்டம்
40 043 மாரணி உசிலங்குளம்
41 044 அரசனூர்
42 047 கண்ணாயிருப்பு
43 048 மாத்தூர்
44 049 படமாத்தூர்
45 050 கோவானூர்
46 051 பில்லூர்
47 052 பனையூர்
48 053 சேந்தி உடையநாதபுரம்
49 054 பொன்னாகுளம்
50 055 அரசனி
51 056 மேலவாணியங்குடி
52 057 கொட்டகுடி
53 058 காஞ்சிரங்கால்
54 059 பையூர் பிள்ளைவயல்
55 079 வேம்பங்குடி
56 080 ஆலங்குலம்
57 081 கடம்பங்குளம்
58 082 கீழக்கண்டணி
59 083 சுந்தரநடப்பு(துவங்கால்)
60 084 காயாங்குளம்
61 085 மாங்குடி
62 086 திராணியேந்தல்
63 087 வழுதனி
64 088 வி புதுக்குளம்
65 089 இடைக்காட்டூர
66 090 வேம்பத்தூர்
67 091 கல்லூரணி
காளையார்கோவில் வட்டம்
வ.எண் கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
1 031 மாங்காட்டேந்தல்
2 032 வாணியங்குடி
3 033 கௌரிப்பட்டி
4 045 உசிலனேந்தல் சுந்தனேந்தல்
5 046 எம்.வேலாங்குளம்
6 060 பிரண்டைக்குளம்
7 061 நாட்டரசன் கோட்டை
8 062 சென்னல்குடி
9 063 முத்தூர்
10 064 கொல்லங்குடி
11 065 விட்டனேரி
12 066 பருத்திக்கண்மாய்
13 067 குருந்தனி வாரியேந்தல்
14 068 புரசடி உடைப்பு
15 069 காஞ்சிப்பட்டி
16 070 முடிக்கரை
17 071 புதுக்கிளுவச்சி
18 072 பனங்காடி
19 073 அல்லூர்
20 074 ஒய்யவந்தான்
21 075 வெட்டிக்குளம்
22 076 பூவாளி
23 077 நாடாமங்கலம்
24 078 பி உடையாரேந்தல்
25 092 மல்லல்
26 093 சோழவந்தான்
27 094 அதப்படக்கி
28 095 ஆள்பட்டவிடுதி
29 096 செம்பனூர்
30 097 புளியங்குளம்
31 098 கொந்தகை(பெருங்காரை)
32 099 கீழப்பிடாவூர்
33 100 தடியமங்கலம்
34 101 பெரிய கண்ணனூர்
35 102 சேம்பார்
36 103 சிறுகானப்பேரி
37 104 புலவன் வயல்
38 105 சிராமம்
39 106 பால் குளம்
40 107 சேதாம்பல்
41 108 கோளந்தி
42 109 சேத்தூர்
43 110 மாரந்தை
44 111 காஞ்சிரம்
45 112 சாக்கூர்
46 113 காகுளம்
47 114 சிறியூர்
48 115 நல்லேந்தல்
49 116 எம் வாகைக்குளம்
50 117 பள்ளி வயல்
51 118 சோமநாதமங்கலம்
52 119 சேவாவூரணி
53 120 மாத்துக்கண்மாய்
54 121 உசிலங்குளம்
55 122 கொடிக்காடு கடம்பூரணி
56 123 நெடுங்குளம்
57 124 மொங்கன் கண்மாய்
58 125 மூவர் கண்மாய்
59 126 மரக்காத்தூர்
60 127 மாராத்தூர்
61 128 சிலுக்கப்பட்டி
62 129 வன்னிக்குடி
63 130 வலனை
மானாமதுரை வட்டம்
வ.எண் கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
1 001 மழவராயனேந்தல்
2 002 வெள்ளிக்குறிச்சி
3 003 மாரநாடு
4 004 சுள்ளங்குடி
5 005 விளத்தூர்
6 006 தாமரைக்குடி
7 007 செந்தட்டியேந்தல்
8 008 குவளைவேலி
9 009 வாகுடி
10 010 கட்டிக்குளம்
11 011 புதுக்குளம்
12 012 மிளகனூர்
13 013 தீத்தான்பேட்டை
14 014 ராஜகம்பீரம்
15 015 பெரும்பச்சேரி
16 016 கிருங்காக்கோட்டை
17 017 சிறுகுடி
18 018 மானம்பாக்கி
19 019 காட்டூரணி
20 020 சூரக்குளம்
21 021 மேலப்பிடாவூர்
22 022 கே.கே.பள்ளம்
23 023 செய்களத்தூர்
24 024 கால்பிரவு
25 025 மானாமதுரை
26 026 கிளங்காட்டூர்
27 027 அன்னவாசல்
28 028 அரிமண்டபம்
29 029 சின்னக்கண்ணனூர்
30 030 எம். கரிசல்குளம்
31 031 கீழப்பசலை
32 032 அரசனேந்தல்
33 033 மாங்குளம்
34 034 வடக்குசந்தனூர்
35 035 எஸ்.காரைக்குடி
36 036 எழுநூற்றிமங்கலம்
37 037 தெற்குச்சந்தனூர்
38 038 வேதியரேந்தல்
39 039 தெ.புதுக்கோட்டை
40 040 ப்பி.ஆலங்குளம்
41 041 மேலநெட்டூர்
திருப்புவனம் வட்டம்
வ.எண் கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
1 001 கழுவன்குளம்
2 002 டி. கரிசல் குளம்
3 003 பொட்டப்பாளையம்
4 004 கொந்தகை
5 005 சயனாபுரம்
6 006 சொட்டதட்டி
7 007 கீழடி
8 008 மணலூர்
9 009 டி.அதிகரை
10 010 கழுகேர்கடை
11 011 டி.நெல்முடிக்கரை
12 012 அல்லிநகரம்
13 013 வெள்ளுர்
14 014 காஞ்சிரங்குளம்
15 015 எருக்களைவெள்ளுர்
16 016 முக்குடி
17 017 செங்குளம்
18 018 அம்பலத்தாடி
19 019 மாங்குடி
20 020 மேலராங்கியம்
21 021 கலியாந்துர்
22 022 பனையனேந்தல்
23 023 வலையனேந்தல்
24 024 திருப்புவனம் புதூர்
25 025 தேளி
26 026 மடப்புரம்
27 027 பூவந்தி
28 028 ஏனாதி
29 029 செம்பூர்
30 030 பாப்பாகுடி
31 031 கானூர்
32 032 திருப்பாசேத்தி வடக்கு
33 033 தூதை
34 034 லாடனேந்தல்
35 035 கொத்தங்குளம்
36 036 மேலச்சொரிக்குளம்
37 037 பிரமனூர்
38 038 வல்லாரேந்தல்
39 039 எஸ்.வாகைக்குளம்
40 040 வீரனேந்தல்
41 041 பழையனூர்
42 043 சலுப்பனோடை
43 044 திருப்பாச்சேத்தி தெற்கு
இளையாங்குடி வட்டம்
வ.எண் கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
1 001 கலைக்குளம்
2 002 தாயமங்கலம்
3 003 உத்தமனூர்
4 004 நாகமுகுந்தன்குடி
5 005 விஜயன்குடி
6 006 மேலாயூர்
7 007 கீழநெட்டூர்
8 008 குறிச்சி
9 009 மேலப்பிடாரிச்சேரி
10 010 கச்சாத்தநல்லூர்
11 012 குமாரக்குறிச்சி
12 013 முள்ளியாரேந்தல்
13 014 முனைவென்றி
14 015 கீழாயூர்
15 016 அ.திருஉடையார்புரம்
16 017 தெற்கு இளையாங்குடி
17 018 வடக்கு இளையாங்குடி
18 019 சோதுகுடி
19 020 திருவள்ளூர்
20 021 கண்ணமங்கலம்
21 022 தேவாத்தக்குடி
22 023 மேலத்துறையூர்
23 024 காரைக்குளம்
24 025 நெஞ்சத்தூர்
25 026 வல்லக்குளம்
26 027 அரணையூர்
27 028 கருஞ்சுத்தி
28 029 சிறுபாலை
29 030 கோட்டையூர்
30 031 நகரகுடி
31 032 பெரும்பச்சேரி
32 033 இளமனூர்
33 034 வ.அண்டக்குடி
34 035 வலையனேந்தல்
35 036 வடக்கு கீரனூர்
36 037 சாலைக்கிராமம்
37 038 துகவூர்
38 039 அரன்மனைக்கரை
39 040 கலங்காதன்கோட்டை
40 041 உதயனூர்
41 042 சூராணம்
42 043 ஆக்கவயல்
43 044 விசவனூர்
44 045 அளவிடங்கான்
45 046 வண்டல்
46 047 கட்டனூர்
47 048 விரயாதகண்டன்
48 049 சமுத்திரம்
49 050 முத்தூர்
50 051 புதுக்கோட்டை
51 052 சீவலாதி
52 053 சாத்தனூர்
தேவக்கோட்டை வட்டம்
வ.எண் கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
1 001 உஞ்சனை
2 002 இருவனிவயல்
3 003 வெங்களூர்
4 004 கண்டதேவி
5 005 பேராட்டுக்கோட்டை
6 006 ஆறாவயல்
7 007 மேலச்செம்பொன்மாரி
8 008 சிறுமருதூர்
9 009 தென்னீர்வயல்
10 010 எழுவங்கோட்டை
11 011 அனியிருப்பான்(கண்ணங்கோட்டை)
12 012 உதையாச்சி
13 013 புதுக்கோட்டை
14 014 ஈகரைக்கோட்டவயல்
15 015 நாச்சங்குளம்
16 016 நெடுங்குளம்
17 017 வெத்தியாலங்குளம்
18 018 கல்லங்குடி
19 019 வாகைக்குடி
20 020 காரை
21 021 கோட்டூர்
22 022 திருமணவயல்
23 023 தச்சவயல்
24 024 தலக்காவயல்
25 025 சாத்திக்கோட்டை
26 026 நல்லாங்குடி
27 027 இரவுசேரி
28 028 தாழையூர்
29 029 இலக்கினிவயல்
30 030 சித்தானூர்
31 031 தேரளப்பூர்
32 032 பூசலாகுடி
33 033 களத்தூர்
34 034 கிளாமலை
35 035 சிறுகானூர்
36 036 நாரணமங்கலம்
37 037 பூலாங்குடி
38 038 கப்பலூர்
39 039 கண்ணங்குடி
40 040 கண்டியூர்
41 041 கோடகுடி
42 042 நாகமங்கலம்
43 043 மாடக்கோட்டை
44 044 புத்தூரணி
45 045 தங்கங்குடி
46 046 களபங்குடி
47 047 சடையமங்களம்
48 048 போர்குடி
49 049 அனுமந்தக்குடி
50 050 திருப்பாக்கோட்டை
51 051 கோடிக்கோட்டை
52 052 கடகம்பட்டி
53 053 மாவிடுதிக்கோட்டை
54 054 மஞ்சனி
55 055 தாளனேந்தல்
56 056 வசந்தனி
57 057 பனங்குளம்
58 058 சக்கந்தி
59 059 பகையனி பிராந்தனி
60 060 திடக்கோட்டை
61 061 முப்பையூர்
62 062 கற்களத்தூர்
63 063 குருந்தனக்கோட்டை
64 064 இடையக்குடி
65 065 வீழிமார்
66 066 வாடிநன்னியூர்
67 067 குமானி
68 068 செலுகை
69 069 சிறுநல்லூர்
70 070 விரிசூர்
71 071 திருவேகம்பத்து
72 072 ஆந்தகுடி
73 073 பறையனேந்தல்
74 074 ஒரசூர்
75 075 செலுவத்தி
76 076 குமாரிஅத்தானிசத்திரம்
77 077 சிறுவத்தி
78 078 விஜயபுரம்
79 079 வெள்ளிக்கட்டி
80 080 திராணி
81 081 நெடோடை
82 082 சார்வனேந்தல்
83 083 மாரணி-சருகனி
84 084 நாகமதி
85 085 கொடிக்குளம்
86 086 பொன்னலிக்கோட்டை
87 087 இரும்புவயல்
88 088 உருவாட்டி
89 089 என்.மணக்குடி
90 090 மினிட்டாங்குடி
91 091 ஓருமணியேந்தல்
காரைக்குடி வட்டம்
வ.எண் கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
1 001 ஆத்தங்குடி
2 002 கே.நெற்புகப்பட்டி
3 003 அரண்மனைப்பட்டி
4 004 ஒய்யகொண்டான் சிறுவயல
5 005 திருவேலங்குடி
6 006 கொத்தரி
7 007 கானாடுகாத்தான்
8 008 கொத்தமங்கலம்
9 009 பள்ளத்தூர்
10 010 கோட்டையூர்
11 011 வேலங்குடி
12 012 செக்காலைக்கோட்டை
13 013 கழனிவாசல்
14 014 கோவிலூர்
15 015 காரைக்குடி
16 016 மானகரி சுக்கானேந்தல்
17 017 கீரணிப்பட்டி
18 018 கூத்தலூர்
19 019 வாரிவயல்
20 020 செஞ்சை
21 021 அமராவதி
22 022 சேதுரகுநாதபட்டிணம்
23 023 பிளார்
24 024 தேவப்பட்டு
25 025 கல்லல்
26 026 செம்பனூர்
27 027 ஆலவிளாம்பட்டி என்கிற கீழதுரும்பு
28 028 இலந்தமங்கலம்
29 029 மும்முடிச்சான்பட்டி
30 030 பனங்குடி
31 031 திருத்திப்பட்டி
32 032 அரண்மனைசிறுவயல்
33 033 மாலைகண்டான்
34 034 வெற்றியூர்
35 035 கீழப்பூங்குடி
36 036 குருந்தம்பட்டு
37 037 ஆலம்பட்டி
38 038 விளாவடியேந்தல்
39 039 வேப்பங்குளம்
40 040 சன்னவனம்
41 041 கல்லுப்பட்டி
42 042 புதூர்
43 043 அரியக்குடி
44 044 இலுப்பக்குடி
45 045 மாத்தூர்
46 046 கண்டனூர்
47 047 கல்லாங்குடி
48 048 பாலையூர்
49 049 மேலமணக்குடி
50 050 குளப்படி
51 051 சாக்கோட்டை
52 052 பாணான்வயல்
53 053 வெள்ளிப்பட்டி
54 054 பெரியகோட்டை
55 055 களத்தூர்
56 056 நாட்டுச்சேரி
57 057 ஜெயங்கொண்டான்
58 058 செங்காத்தங்குடி
59 059 பூக்குடி
60 060 ஆம்பக்குடி
61 061 சிறுகவயல்
62 062 பிரம்புவயல்
63 063 மித்ராவயல்
64 064 பெரியகொட்டகுடி
திருப்பத்தூர் வட்டம்
வ.எண் கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
1 029 மாதவராயன்பட்டி
2 030 கருப்பூர்
3 031 நாட்டார்மங்கலம்
4 032 காரையூர்
5 033 ஆத்திக்காடு தெக்கூர்
6 034 மகிபாலன்பட்டி
7 035 ஒழுகமங்கலம்
8 036 நெற்குப்பை
9 037 துவார்
10 038 எஸ்.வேலங்குடி
11 039 செவ்வூர்
12 040 பூலாங்குறிச்சி
13 041 திருக்கோளக்குடி
14 042 வடக்கு இளையாத்தங்குடி
15 043 தெற்கு இளையாத்தங்குடி
16 044 செண்பகம் பேட்டை
17 045 கே.ஆத்தங்குடி
18 046 சிறுகூடல்பட்டி
19 047 நெடுமரம்
20 048 வையகளத்தூர்
21 049 பையூர்
22 050 காவனூர்
23 051 கண்டவராயன்பட்டி
24 052 கே.வைரவன்பட்டி (கருகப்பிலை)
25 053 திருவுடையார்பட்டி
26 054 கோட்டையிருப்பு
27 055 தேவரம்பூர்
28 056 இரணசிங்கபுரம்
29 057 திருப்பத்தூர்
30 058 வாணியன்காடு
31 059 தென்மாப்பட்டு
32 060 காட்டாம்பூர்
33 061 டி. வைரவன்பட்டி
34 062 தானிப்பட்டி
35 063 பட்டாக்குறிச்சி
36 064 சுண்ணாம்பிருப்பு
37 065 பிராமணம்பட்டி
38 078 திருக்கோஷ்டியூர்
39 079 சுள்ளங்குடி
40 081 வடமாவளி
41 082 பி.கருங்குளம்
42 083 மேலப்பட்டமங்களம்
43 084 கீழப்பட்டமங்களம்
44 085 வெளியாத்தூர்
45 086 பெரிச்சிகோவில்
46 087 திருக்களாப்பட்டி
47 088 கள்ளிப்பட்டு
48 089 செவரக்கோட்டை
49 090 நடுவிக்கோட்டை கீழையூர்
50 091 நடுவிக்கோட்டை மேலையுர்
51 092 கம்பனூர்
52 093 அழகாபுரி
53 094 தென்கரை
54 095 சிராவயல்
55 096 நேமம்
56 097 குன்னக்குடி
57 098 தட்டட்டி
58 099 இலங்குடி
59 100 ஆலங்குடி
சிங்கம்புணரி வட்டம்
வ.எண் கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
1 001 குளத்துப்பட்டி
2 002 வாராப்பூர்
3 003 உலகம்பட்டி
4 004 மாந்தகுடிப்பட்டி
5 005 நெடுவயல்
6 006 மின்னமலைப்பட்டி
7 007 மேலவண்ணாரிருப்பு
8 008 மணலூர்
9 009 செம்மாம்பட்டி புதூர்
10 010 கீழவயல்
11 011 வலசைப்பட்டி
12 012 முசுண்டப்பட்டி
13 013 கரிசல்பட்டி
14 014 தர்மபட்டி
15 015 செட்டிக்குறிச்சி
16 016 பிரான்பட்டி
17 017 மேலப்பட்டி
18 018 கிருங்காக்கோட்டை
19 019 பிரான்மலை
20 020 சிறுமருதூர்
21 021 அ.காளாப்பூர்
22 022 வட சிங்கம்புணரி
23 023 தென் சிங்கம்புணரி
24 024 டி.காளாப்பூர்
25 025 காயாம்பட்டி
26 026 சூரக்குடி
27 027 சதுர்வேதமங்கலம்-மருதிப்பட்டி
28 028 முறையூர்
29 066 எஸ்.செவல்பட்டி
30 067 ஏ.மேலையூர்
31 068 எஸ்.மாத்தூர்
32 069 எருமைப்பட்டி
33 070 நைனாபட்டி
34 071 ஜெயங்கொண்டநிலை
35 072 மல்லாக்கோட்டை
36 073 வடவன்பட்டி
37 074 மாம்பட்டி தெற்கு
38 075 மாம்பட்டி வடக்கு
39 076 மாம்பட்டி தேவஸ்தானம்
40 077 ஏரியூர்
41 080 அரளிக்கோட்டை