மூடுக

உள்ளாட்சி நிர்வாகம்

பெயர் மொத்தம்
நகராட்சிகள் 3
பேரூராட்சிகள் 12
நகராட்சிகள் (3) :
வ.எண் நகராட்சி
1 சிவகங்கை
2 காரைக்குடி
3 தேவக்கோட்டை
பேரூராட்சிகள் (12) :
வ.எண் பேரூராட்சி
1 நாட்டரசன்கோட்டை
2 மானாமதுரை
3 இளையாங்குடி
4 திருப்புவனம்
5 கானாடுக்காத்தான்
6 கோட்டையூர்
7 கண்டனூர்
8 பள்ளத்த்தூர்
9 புதுவயல்
10 திருப்பத்தூர்
11 நெற்குப்பை
12 சிங்கம்புணரி