மூடுக

நீர்நிலைகள்

மாவட்டம்
சிவகங்கை மாவட்ட வரைபடம் (2282 KB)
வருவாய் வட்டங்கள் :
வ.எண் வருவாய் வட்டம் வரைபடம்
1 சிவகங்கை இங்கே சொடுக்கவும் (1361 KB)
2 மானாமதுரை இங்கே சொடுக்கவும்(1297 KB)
3 இளையாங்குடி இங்கே சொடுக்கவும் (1143 KB)
4 திருப்புவனம் இங்கே சொடுக்கவும் (1143 KB)
5 காளையார்கோவில் இங்கே சொடுக்கவும் (1297 KB)
6 காரைக்குடி இங்கே சொடுக்கவும் (1203 KB)
7 தேவகோட்டை இங்கே சொடுக்கவும் (1335 KB)
8 திருப்பத்தூர் இங்கே சொடுக்கவும் (1259 KB)
9 சிங்கம்புணரி இங்கே சொடுக்கவும் (739 KB)