மூடுக

நீர்நிலைகளில் உள்ள வண்டல் மண்ணை அள்ளி பயன்படுத்திக் கொள்ள விவசாயிகளிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/07/2022

Mines-Agri-Notification    Application-form