மூடுக

தொடர்பு கொள்ள

மாவட்ட ஆட்சியர்

முதல் தளம்,
மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
சிவகங்கை – 630562.

தொலைபேசி : +91-4575-241466
முகாம் அலுவலகம் : +91-4575-241455
நிகரி எண் : +91-4575-241525
மின்னஞ்சல் : collrsvg[at]nic[dot]in

வலைதள தகவல் மேலாளர்

மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது),
முதல் தளம்,
மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
சிவகங்கை – 630562.

தொலைபேசி : +91-4575-241525
நிகரி எண் :+91-4575-241525
மின்னஞ்சல் : pag[dot]tnsvg[at]nic[dot]in