ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2015-16 06/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-17 06/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மாவட்ட சுருக்கக்குறிப்புகள் 06/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(204 KB)
பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் 2017 06/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(903 KB)
இணையதள வாயிலாக வாரிசு சான்றிதழ் (சுற்றறிக்கை) 06/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(676 KB)
மாவட்ட மக்கள்தொகை கையேடு 2011 – (பகுதி – B) 06/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மாவட்ட மக்கள்தொகை கையேடு 2011 – (பகுதி – A) 06/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
அடோப் அக்ரோபேட் ரீடர் Adobe
தமிழ் (யுனிகோட்) தட்டச்சு மென்பொருள் Nhm
உணவு பதப்படுத்தும் கொள்கை – 2018 22/01/2019 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)