மூடுக

காளையார்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்,ஊர்தி ஓட்டுநர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

காளையார்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்,ஊர்தி ஓட்டுநர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
காளையார்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர்,ஊர்தி ஓட்டுநர் காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

காளையார்கோவில்  ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் – (காலிப்பணியிடம்-3) ,ஊர்தி ஓட்டுநர் – (காலிப்பணியிடம்-1) காலிப்பணியிங்கள் நேரடி நியமனம்

19/11/2019 03/12/2019 பார்க்க (1 MB) application form – OA (28 KB) application form driver (29 KB)